Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Cách sử dụng hàm VLOOKUP tìm và lấy dữ liệu từ một Sheet khác trong Excel

Hàm VLOOKUP trong Excel thực sự rất lợi tiện lợi trong việc tìm kiếm dữ liệu tuy nhiên lại rất ít Bạn thực sự hiểu và có thể áp dụng nó vào thực tiễn. Chính vì thế dù đã có rất nhiều bài viết về hàm này. Nhưng mình cảm thấy nó rất lan man và khó hiểu, nên mình viết lại và hi vọng sẽ dễ hiểu hơn đối với các Bạn.

Hàm VLOOKUP là một hàm dùng để dò tim dữ liệu với một điều kiện nào đó trong Excel. Mình giả định như thế này. Bạn có 1 bảng danh sách khách hàng bao gồm "Mã code, Tên khách hàng, địa chỉ khách hàng ". Với tệp dữ liệu trên hơn 1000 dòng. Và bây giờ Bạn phải làm báo cáo sau khi đã kiểm tra độ chính xác của địa chỉ khách hàng.

Vậy phải làm sao nhỉ ? Hừm tìm và bôi vàng từng khách hàng và sao chép lại ? KHÔNG ! Đừng quá siêng mà hãy lười biếng 1 chút Bạn nhé. Chúng ta sẽ chỉ cần nhập code của người đó thôi và những thứ còn lại hãy để VLOOKUP lo.

Vậy phải làm sao ? Dữ liệu nó nằm ở 1 nơi khác mà.


Cách sử dụng hàm VLOOKUP tìm và lấy dữ liệu từ một Sheet khác trong Excel

Bạn hãy nhìn vào ví dụ sau và công thức của hàm VLOOPKUP.

CÔNG THỨC HÀM VLOOKUP
=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])
VÍ DỤ VỀ HÀM VLOOKUP 
=VLOOKUP(A9,Sheet1!$C$1:$H$3360,3,0)

GIẢI THÍCH HÀM VLOOKUP


lookup_value[ A9 ] - Là giá trị Bạn muốn tìm kiếm trong bảng dữ liệu được chỉ định.
table_array[Sheet1!$C$1:$H$3360- Là bảng dữ liệu Bạn tìm kiếm và lấy dữ liệu.
col_index_num[3] - Thứ tự của Cột giá trị mà Bạn sẽ lấy về với điều kiện truyền vào từ trong bảng dữ liệu quét ứng với điều kiện.
range_lookup - Phạm vi tìm kiếm, Bạn có thể truyền TRUE = 1 (dò tìm tương đối) HOẶC FALSE = 0 (dò tìm tuyệt đối). Tham số này không bắt buộc phải luôn có trong công thức. Tuy nhiên nếu như ví dụ trên mà mình đưa ra. Chúng ta sẽ chọn là 0 (FALSE) để tìm kiếm tuyệt đối.

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM VLOOKUPKẾT LUẬN

Như thế chúng ta đã giải quyết một vấn đề lớn rồi đấy. Việc còn lại trong ví dụ là các Bạn kéo tiếp các cột còn lại để lấy dữ liệu thôi.

Hãy nắm vững tất cả mọi thứ, hãy lười một chút để chúng ta tìm kiếm một cách giải quyết đơn giản hơn nhé. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG


About Author

Tú Lê
Tú Lê

Author & Editor

Xin Chào, Mình Là Lê Tú... Blog Của Mình Chia Sẻ Những Gì Mình Biết Cũng Như Là Những Gì Thuộc Về Minh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cách sử dụng hàm VLOOKUP tìm và lấy dữ liệu từ một Sheet khác trong Excel